HOME -> Media -> Fenomenul Internet (cuprins)

BIBLIOGRAFIE

 

 

Cărţi

 

 

 

1.      Aiftincă,  Marin, Babilonul informaţiei. Către o nouă ordine internaţională în domeniul comunicării şi informaţiei, Editura Politică, Bucureşti, 1987

2.      Breton, Philippe, Cultul Internetului. O amenintare pentru legatura sociala?, Editura C.N.I. <<Coresi>> S.A., Bucuresti, 2001

3.      Cleopa,ierodiacon, Creştinul ortodox în lumea televizorului şi a internetului, Sfânta Mănăstire Rarău, Editura Panaghia, 2002

4.      Constantinescu, Mihaela, Post/postmodernismul: Cultura divertismentului, Editura Univers enciclopedic, Bucuresti, 2001

5.      Crişan, Corina şi Lucian Danciu, Manipularea opiniei publice prin televiziune, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000

6.      Dertouzos, Michael, Ce va fi: Cum vom trăi în lumea nouă a informaţiei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

7.      Huizinga, Johan, Homo ludens,Editura Humanitas, Bucureşti, 1998

8.      Fraigneau-Julien, B., Les sens spirituels et la vision de Dieu selon Symeon le Nouveau Theologien, Editura Beauchesne, Paris, 1985

9.      Ghiu, Bogdan, Ochiul de sticlă, Editura All Educaţional S.A., Timişoara, 1997

10. Gibson,Wiliam,  Neuromantul, Editura Cristian Plus, 1986

11. Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, Editura Sofia, Bucureşti, 2001

12. Levinson, Paul, McLuhan în era digitala. Ghid al mileniului informaţiilor, Editura Librom Antet SRL, 2001,

13. Lorenz, Konrad, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001

14. Marcus, Solomon, Provocarea stiintei, Editura Politica, Bucuresti, 1988

15. Marion, Jean-Luc, Crucea vizibilului, Editura Deisis, Sibiu, 2000

16. Maxim, Sfântul Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe şi adânci înţelesuri din sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Teologul, PSB 80, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1983

17. Maxim, Sfântul Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia 3, ediţia a II-a, Editura Harisma, 1994

18. Maxim, Sfântul Mărturisitorul, Capete despre dragoste, în Filocalia 2, Editura Arhidiecezană, Sibiu, 1947

19. McLuhan, Marshall, Galaxia Gutenberg. Omul şi era tiparului, Editura Politică, Bucureşti,1975

20. Mîţu, Bogdan si Crişu, Dan, Internet & World Wide Web, Editura Tehnică, Bucuresti, 2000

21. Murphy, Michael, O’Neill, Luke, Ce este viata? Urmatorii 50 ani. Speculatii privind viitorul biologiei, Editura Tehnică, Bucuresti, 1999

22. Nicodim, Cuviosul Aghioritul, Paza celor cinci simturi, Editura Anastasia, Bucuresti, 1999

23. Paisie, Cuviosul Aghioritul, Cu durere si dragoste pentru omul contemporan, Chilia 'Bunei -Vestiri", Schitul Lacu, Sf. Munte Athos, 2000

24. Petcu, Marian, Sociologia mass-media, Editura Dacia, Cluj -Napoca, 2002

25. Zoller, Wolfgang, Când imaginea suprimă cuvântul, Editura Agape, 1998

 

 

 

 

Articole

 

 

 

 

1.      Andreescu, Liviu, Intelectualii faţă în faţă cu Revoluţia Digitală, în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, “Gutenberg. Computer. Internet”

2.      Dăianu, Daniel Cât de nouă este <<noua economie>>? în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, “Gutenberg. Computer. Internet”

3.      Ene, Raluca Poveste cu dragoni şi labirint, în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, “Gutenberg. Computer. Internet”

4.      Eretescu, Constantin Civilizaţia umbrelor, în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, “Gutenberg. Computer. Internet”

5.      Gauron, Andre Era numerică, în Lettre Internationale, Ediţia română, primăvara, 1996,

6.      Işfan, Maria Jocul video ca mod de viaţă, în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, “Gutenberg. Computer. Internet”

7.      Kundera, Milan Încetineala, în Lettre Internationale, Ediţia română, primăvara 1996

8.      Lelong, Bennoît, şi Thomas, Frank, Familles en voie de connexion, La Recherche, nr. 328, februarie 2000

9.      Liiceanu, Gabriel, Preliminarii la o înţelegere a demnităţii jocului în lumea culturii, prefaţă la cartea lui Johan Huizinga, "Homo ludens", Editura Humanitas, Bucureşti, 1998

10. Manifestul tehnorealist, în Rev. Secolul 20, Nr. 4-9 / 2000, “Gutenberg. Computer. Internet”

11. Manolescu, Ion, Literatura în matrice, în Rev. Secolul 20, nr. 4-9/2000, "Gutenberg. Computer. Internet."

12. Marinca, Dorin, Ortodoxie şi Internet, în Tineretul Ortodox, supliment al foii "Învierea", anul IV, nr. 10 (15 octombrie), Timişoara

13. McLuhan, Marshall, Înţelegerea mijloacelor, în Mass-media sau mediul invizibil, Editura Nemira, Bucuresti, 1997

14. McLuhan, Marshall, O conversaţie candida cu marele preot al pocultului, metafizicianul mijloacelor de comunicare, este un articol reprodus după "Playboy" (martie 1969) în cartea autorului canadian "Mass-media sau mediul invizibil", o culegere de texte esenţiale ale lui Marshall McLuhan făcută de Erich McLuhan si Frank Zigrone, Editura Nemira, Bucureşti, 1997

15. McLuhan, William Kuhns, Cartea izvoarelor lui McLuhan, în Mass-media sau mediul invizibil, Editura Nemira, Bucureşti, 1997

16. Nicolae, ÎPS al Ardealului, Despre cibernetică, Rev. Mitropolia Ardealului, nr. 9 -19/1960

17. Nistea, Iulian, Internet şi ciber-relaţie. Comunicarea între., în Rev. Discobolul, Octombrie-Noiembrie, Alba-Iulia, 2001

18. Orlanda, Irina, Dependenţa de Internet, o nouă tulburare psihică? (Un model al psihopatologiei dependenţei de Internet în patru factori), în cotidianul  Ziua, 30 noiembrie, 2002

19. Paradoxul Internet, tradus de Ilinca Anghelescu , în Rev. Secolul 20, nr. 4-9/2000, "Gutenberg. Computer. Internet"

20. Paraschiv , Pr. Protosinghel Teodosie, Internetul - Un                                                         nou mijloc de comunicare, în Candela Moldovei, nr. 2/ februarie 1999

21. Pârvulescu Ioana, Viteza. Ritmul şi timpul doamnelor, în Lettre Internatioanle, Ediţia română, primăvara 1996

22. Real, Michel, Un public activ, în Rev. Secolul 20, nr. 4-9/2000, "Gutenberg. Computer. Internet"

23. Runcan, Miruna Viciu, virtute, virtual, un vâjâit fără egal, în Rev. Secolul 20, nr. 4-9/2000, "Gutenberg. Computer. Internet"

24. Săsărman, Gheorghe O feerie cu vocaţie apocaliptică, în Rev. Secolul 20, nr. 4-9/2000, "Gutenberg. Computer. Internet"

25. Sima, Pr. asist. dr Gheorghe, Om trupesc şi om duhovnicesc, în Studii Teologice, nr. 3-4/2001

26. Stoop, Drs. Ir. J., The virtual culture of the Internet, în The Art of Living. The cultural challenge of the 21st century, editori: Jan Peter Balkenende. Roel Kniper, Leen La Riviere

*** Moldovan, Sebastian, Curs de Teologie morală, Fcultatea de Teologie A. Şaguna" Sibiu, 2002-2003

 

 

 

Adrese Web

 

 

1.      http://homenet.hcii.cs.cmu.edu/progress/purpose.html, Why People Use the Internet, de Robert Kraut, Vicki Lundmark, Sara Kiesler, Tridas Mukhopadhyay, William Scherlis

2.      http://muse.jhu.edu/journals/diacritics/v027/27.3weinstone.html, Weinstone Ann, Welcome To The Pharmacy: Addiction, Transcendence and Virtual Reality

3.      http://pisicaverde.netfirms.com/pururi_tânar/, Cărtarescu Mircea, Pururi tanăr, infasurat in pixeli,

4.      http://www.aol.ro/1998/numar01/medii/grama1.html,  Grama, Emanuella, Texte  oglinzi şi stilete fluide, în Rev. Agora Online, nr.1 / 1998

5.      http://www.aol.ro/1998/numar01/medii/grama1.html, Ghiu, Miron, Hipertextul –o scurtă hiperdefinire în context netologic, în Rev. Agora Online, nr.6 / 1998

6.      http://www.aol.ro/1998/numar01/medii/grama1.html, Grama, Emanuella, Romantismul erei electronice, în Agora Online, nr. 1-5 / 1998

7.      http://www.aol.ro/1998/numar04/editorial/editorial.html, Iancu, Dan, Cuvântul ca hipertext, în Rev. Agora Onlune, nr. 4 / 1998

8.      http://www.aol.ro/1998/numar05/editorial/editorial.html, Grama, Emanuella , Cyberpunk-ul anilor 80’ sau umanizarea metalului, în Rev. Agora Onlune, nr. 5 / 1998

9.      http://www.aol.ro/1998/numar05/editorial/editorial.html,                          Iancu, Dan, Distanţa, în Rev. Agora Online, nr. 5 / 1998

10. http://www.aol.ro/1998/numar06/editorial/editorial.html, Iancu, Dan, Teotwawki, în Rev. Agora Onlune, nr. 6 / 1998

11. http://www.aol.ro/1998/numar09/editorial/editorial.html, Iancu, Dan, Atomizare, în Rev. Agora Onlune, nr. 9 / 1998

12. http://www.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies.html , McDonald,  Hugh, "Marshall McLuhan as a Thomist"

13. http://www.chass. utoronto.ca/mcluhan-studies.html Constantineau, Wayne, Our Affair with the Chair

14. http://www.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies.html McDonald, Hugh, Ascetism and the electronic media. Technophilia and technophobia in the perspective of Christian philosophy

15. http://www.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies.html, Taylor, James, Editing for the Electronic Age

16. http://www.computersand society.org/sigcas/subpage/sub_page.cfm?article=500&page_number_ nb=1 , Williamson, Andy şi Nodder, Carolyn, Extending the learning space: Dialogue and reflection in the virtual coffee shop

17. http://www.netaddiction.com /net_compulsions.htm

18. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html Suler, John, The Integration Principle: Bringing the Worlds Together, în Psycology of Cyberspace,

19. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html Suler, John, Blackhole, în Psycology of Cyberspace,

20. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html Suler, John, Computer and Cyberspace Addiction, în Psycology of Cyberspace,

21. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html, Suler, John, The Desinhibition Effect, în Psycology of Cyberspace,

22. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/ psycyber.html, John Suler, Mom, Dad, Computer (Transference  Reactions to Computers), în Psycology of Cyberspace,

23. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html, John Suler, Psychological transfer, în Psycology of Cyberspace

24. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/ psycyber.html, John Suler, The Basic Psychological Features of Cyberspace, în Psycology of Cyberspace

25. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/ psycyber.html, Suler, John, Computer and Cyberspace Addiction, în Psycology of Cyberspace,

26. http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html, Suler, John, To Get What You Need. Healthy And Patological Internet Use, în Psycology of Cyberspace

27. http://www.socio.demon.co.uk/magazine/7/issue7.html Bauwens, Michel, prezentarea cărţii lui Erik Davis "The Spiritual Cyborg",

28. http://www.socio.demon.co.uk/magazine/7/issue7.html Gluck, Jermy S., Tehno-Spiritual Quotes

29. http://www.socio.demon.co.uk/magazine/7/issue7.html Young, Kimberly S., What Makes the Internet Addictive: Potential Explanations for Pathological Internet Use, articol prezentat la la 105-a conferinţă anuală a Asociaţiei Psihologilor Americani, 15 august, 1997, Chicago, IL

30. http://www.socio.demon.co.uk/ magazine/7/issue7.html, Cyber-Disorders: The Mental Health Concern for the New Millennium, realizat de Young, Kimberly, Pistner, Molly, O’Mara, James, and Buchanan, Jennifer pentru a 107-a întrunire a APA în 20 august 1999

31. http://www.socio.demon.co.uk/magazine/7/issue7.html, Religion Online & Techno-Spiritualism, Dialogue on the Cyber-Sacred and the Relationship Between Technological and Spiritual Development. Michel Bauwens and Father Vincent Rossi

32. http://www.tehnorealism.org

33. http://www.vatican.va/roman.curia/pontifical_councils/pccs/documents.html Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel, mesaj din 24.01.2002 al Papei Ioan Paul al ii-lea cu ocazia celei de-a xxxvi-a aniversări a Zilei Mondiale a Comunicaţiilor

34. http://www.vatican.va/roman.curia/pontifical_councils/pccs/documents.html, Etics In Comunications

 

 


Această pagină a fost ultima oară modificată
la data de 
TOP
Ultimele noutati din site
Nistea's Page (home)
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
N-writers | Simone Weil | Ileana Mălăncioiu
Mari duhovnici | Media | Legăturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.