HOME -> Media -> Fenomenul Internet (cuprins)

GLOSAR

 

 

·        Adresă IP = O secvenţă de patru numere separate de puncte cum ar fi 141.85.94.1 folosită pentru identificarea calculatoarelor conectate la Internet.

·        Adresă DNS = Adresele DNS permit, ca şi adresele IP, identificarea calculatoarelor în reţea. În timp ce adresele IP sunt utilizate de calculatoare, adresele DNS sunt mai potrivite pentru utilizare de către oameni. Internetul este împărţit în domenii şi subdomenii, fiecare având numele său. Adresa DNS a unui calculator se obţine adăugând la numele calculatorului numele domeniilor din care face parte, în ordinea crescătoare a importanţei lor, separate de puncte.

·        Anonymus = Numele unui utilizator care trebuie introdus pentru conectarea la un server FTP public. Accesul la un astfel de server nu necesită cunoaşterea unei parole.

·        ASCII (Americn Standard Code for Information Interchange) = Un sistem de reprezentare a literelor alfabetului prin intermediul numerelor care permit diverselor calculatoare să afişeze text într-o manieră uniformă. În cazul FTP, o metodă pentru transferarea fişierelor ce conţin numai text.

·        Binar = Sistem de numeraţie în baza 2, utilizat pentru reprezentarea datelor într-un calculator. În cazul FTP, fişierele binare sunt orice fişiere care nu sunt fişiere text.

·        Bit = Un bit este cea mai mică unitate de informaţie dintr-un calculator, reprezentată de “0” sau “1”.

·        Byte (octet) = Combinaţie de opt biţi. Frecvent se utilizează multipli de octet cum ar fi kilobyte-ul (kB) ce reprezintă 1024 de octeţi, şi megabyte-ul (MB) care reprezintă aproximativ 1 milion de octeţi (mai precis 1024 kB).

·        Bps (biţi pe secundă) = Viteza unei transmisii de date seriale.

·        Browser = Progam ce permite navigarea prin Internet. Tehnic vorbind, este un client HTTP ce poate reda conţinutul hipertext şi multimedia.

·        Canal (sau cameră) de discuţii = Grup de utilizatori IRC care discută pe un anumit subiect. Serviciile de chat vă oferă posibilitatea să vă încrieţi la diferite canale de disuţii. Odată înscrişi la un anumit canal de discuţie puteţi vedea mesajele celor conectaţi la acel canal şi puteţi trimite la rândul vostru mesaje care vor fi văzute de toţi participanţii.

·        Cheie = o secvenţă de numere folosită de către un algoritm pentru criptarea sau decriptarea unui mesaj.

·        Client = Program folosit de utilizatori pentru a accesa un serviciu oferit de un program server.

·        Comutare de pachete = Metodă de transfer a informaţiei în care datele sunt împărţite în pachete care călătoresc independent şi sunt repuse în ordine şi asamblate la destinaţie.

·        Conexiune directă = Conexiune continuă la Ineternet (de obicei printr-o linie închiriată).

·        Cookie = Date suplimentare trimise între un client şi un server HTTP pentru a adăuga informaţie de stare unei conexiuni HTTP. Cookie-urile sunt depozitate pe calculatorul cleintului şi nu pot fi accesate din exterior decât de site-ul care le-a emis. Utilizarea cookie-urilor permite serverilor de Web să recunoască utilizatorii care le-au mai vizitat şi să-şi “amintească” preferinţele acestora.

·        Criptare = Procesul de ascundere a mesajului original folosind un algoritm şi o cheie de criptare. În urma criptării de cele mai multe roi rezultă o înşiruire de caractere fără noimă ce reprezintă mesajul criptat. În alte cazuri, prin criptare, mesajul orignal este ascuns într-un document text mai lung, într-o imagine sau într-o secvenţă sonoră, procesul numindu-se steganografie.

·        Cyberspace = Ansamblul resurselor accesibile prin intermediul Internetului.

·        Decriptare = Procesul invers criptării, de recuperare a mesajului original din mesajul criptat. Necesită o cheie de criptare, identică sau nu cu cheia de criptare.

·        Dial-Up = Conexiune la Internet prin intermediul unui modem şi al liniei telefonice standard. Conexiunea nu este continuă, ci se realizează în urma unui apel (conaxiune indirectă).

·        Domain Name (Nume de domeniu) = vezi DNS

·        DNS (Sistemul de nume de domenii) =  Sistem care permite traducerea adreselor text în adrese numerice. Vezi şi “Adresele DNS”.

·        Download = Acţiunea de aducere pe calculatorul local a unui fişier de pe un alt calculator prin Internet. Transferul se poate realiza cu ajutorul unui program client FTP sau cu ajutorul unui browser.

·        E-mail = Serviciu de poştă electronică.

·        Emoticon = Un grup de două-trei caractere utilizat pentru a sugera attitudinea autorului faţă de cele scrise în mesaj. De exemplu ;-) sugerează interpretarea mesajului ca având un ton glumeţ.

·        FAQ (Frequently Asked Questions) = Documente care conţin cele mai frecvente întrebări puse pe o anumită temă împreună cu răspunsurile lor.

·        Firewall = Un calculator care monitorizează datele care sosesc din exterior înainte de a le permite accesul în reţea. Această monitorizare are ca scop întărirea gradului de securitate a reţelei.

·        Freeware = Produse software oferite spre utilizare gratuită.

·        FTP = Serviciu Internet care permite transferul fişierelor prin Internet de la nu calculator la altul; protocol folosit pentru aceste transferuri. Pentru a putea realiza un transfer FTP trebuie să cunoaşteţi adresa completă a fişierelor sursă şi destinaţia. Parţial îngropate în WWW el rămâne util şi astăzi, în special pemntru trimiterea fişierelor pe alt calculator.

·        GIF = Un format standard pentru fişiere care conţin imagini sub formă comprimată, alături de JPEG este frecvent utilizat pentru imaginile incluse în paginile de Web, fiind înţeles de toate browserele grafice. GIF este potrivit mai ales pentru imagini simple care conţin zone mari cu aceeaşi culoare şi pemite o comprimare mai bună decât JPEG. Pentru imagini de tip fotografic este mai potrivit formatul JPEG care păstrează mai bine detaliile.

·        Hacker = iniţial termenul desemna un pasionat al programării, de multe ori autodidact. Treptat el a ajuns să aibă o conotaţie negativă, desemnând o persoană care pătrunde ilegal într-o reţea de calculatoare pentru  avea acces la date confidenţiale sau pentru a altera funcţionarea reţelei.

·        Hyperlink = Legătură hipertext.

·        Hipertext = Document care conţine legături către alte documente permiţând utilizatorului să sară de la un document la altul după dorinţă.

·        Homepage = Pagină principală a unui WWW. De obicei o astfel de pagină are numele index.html.

·        Homepage = Iniţial termenul desemna pagina de Web pe care browserul era configurat să o deschidă implicit la pornire. Acum se foloseşte în principal pentru a desemna pagina de Web principală a unei firme comerciale, organizaţii sau persoane.

·        Host = Un calculator conectat la Internet care stochează fişiere ce pot fi accesate de la distanţă.

·        HTML (Hyper Text Markup Language) = Limbaj folosit la crearea documentelor hipertext ce urmează să fie publicate în WWW.

·        HTTP (HyperText Transport Protocol) = Protocolul care permite transferul documentelor hipertext prin Internet. Este protocolul fundamental al WWW şi înglobează numeroase alte protocoale Internet care l-au precedat într-o formă transparentă pentru utilizator.

·        Internet (cu “i” mare) = Ansamblul reţelelor locale şi regionale interconectate la scară planetară care folosesec protocolul TCP/IP şi oferă cel puţin următoarele trei servicii: SMTP (poştă electronică), FTP şi Telnet.

·        Intranet = O reţea privată a unei organizaţii sau firme comerciale care foloseşte aceleaşi protocoale şi software ca şi Internetul, dar nu este deschisă către exterior. Numeroase firme comerciale au servere de Web care sunt disponibile numai angajaţilor firmei, conţinând date confidenţiale.

·        IRC (Internet Relay Chat) = Serviciu Internet care dă posibilitatea unui număr mare de persoane (care nu trebuie să se cunoască în prealabil) să dicute simultan pe un anumit subiesct. Există mai multe servere IRC mari răspândite pe glob şi interconectate între ele. Discuţiile se poartă în cadrul unor canale numite şi camere de discuţii. Tot ceea ce tastează unul din participanţi este văzut de toţi ceilalţi din canallu respectiv; oricine poate crea un nou canal.

·        ISDN = Un adaptor ce permite conectarea calculatorului la o linie telefonică digitală; permite o rată de transfer mai mare decât un modem.

·        JPEG (Joint Photographic Expert Group) = Format standard pentru fişierele care conţin imagini sub formă comprimată. Alături de GIF este folosit curent pentru inserarea imaginilor în paginile Web fiind înţeles de toate browserele. Permite o redare mai bună imaginilor fotografice (cu multe detalii şi nuanţe) decât GIF.

·        LAN (Local Area Network) = Reţea de calculatoare ce se întinde pe o zonă restrânsă, de obicei în aceeaşi clădire.

·        Lărgime de bandă = Cantitatea de informaţie ce trece printr-o conexiune de reţea, măsurată în biţi pe secundă. O pagină de text are în jur de 16 000 de biţi. Un modem 28,8 K poate transfera circa 15 000 biţi pe secundă.

·        Link = Legătură hipertext. Folosită în paginile de web pentru a face referinţă către alte documente.

·        Listă de E-mail = Un serviciu care permite utilizatorilor ca să se înscrie în diferite liste conform cu domeniile lor de interes. Toate mesajele trimise unei liste sunt automat redistribuite tuturor celor înscrişi în listă.

·        Login = Procesul prin care un utilizator se identifică şi cere accesul la un calculator sau la un serviciu în reţea.

·        Modem (modulator-demodulator) = adaptor ce permite conectarea calculatorului la Internet prin intermediul unei linii telefonice. Vezi şi Dial-Up.

·        Mosaic = Primul browser cu interfaţă grafică. A fost creat de NCSA şi codul său stă la baza principalelor browsere folosite astăzi.

·        Net = Denunire prescurtată a Internetului.

·        Netiquette = Reguli de politeţe pentru activităţile desfăşurate pe Internet.

·        Netscape =  Numele unei firme şi a browserului produs de aceasta. Multă vreme browserul Netscape a fost cel mai utilizat; astăzi Netscape Communicator rămâne unul dintre cele mai folosite browser- e alături de Internet Explorer. Compania Netscape a fost cumpărată în 1997 de America Online.

·        Newsgroup (Grup de ştiri) = Vezi Usenet.

·        Nod = Orice calculator ce face parte dintr-o reţea.

·        Online = faptul de a fi conectat la Internet.

·        Pasword (parola) =  O combinaţie de litere şi/sau numere necesară pentru autorizarea accesului la un calculator sau la un serviciu din reţea. Se foloseşte în combinaţie cu un nume de utilizator (Vezi User ID) în timp ce numele de utilizator este public, parola trebuie ţinută secretă pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la resursele din reţea.

·        Parolă = Vezi Pasword.

·        Portal = O paginăde Web comercială care îşi propune să fie punctul de acces în WWW al cât mai multor utilizatori cu alte cuvinte, prima pagină de Web deschisă în browser. În dorinţa de a atrage vizitatori portalurile oferă o serie de servicii gratuite cum ar fi: maşini de căutare, directoare, E-mail, ştiri, găzduirea a pginilor de Web.

·        Protocol = Secvenţă de operaţiuni ce trebuie executate de două calculatoare pentru a  efectua un transfer de informaţie.

·        Router = Sistem aflat într-un nod al reţelei care are rolul să determine pentru fiecare pachetde date sosit calea pe care trebuie să o urmeze pentru a a se apropia de destinaţie.

·        Server = Program care rulează încontinuu oferind anumite servicii utilizatorilor din reţea; calculatorul pe care rulează programul server. Accasul utilizatorilor la serviciile oferite de server se face cu ajutorul unor programe client.

·        Shareware = Software distribuit pentru utilizare gratuită pe durata unei perioade de probă (de obicei 30 de zile). Majoritatea programelor shareware devin inutilizabile după scurgerea perioadei de probă.

·        Site = O colecţie de pagini de Web corelate aflate pe acelaşi server de Web.

·        Search engine (maşină de căutare) = Ansamblu software care caută într-un index şi returnează o listă de documente conţinând anumite cuvinte cheie sau concepte. Maşina de căutare este adesea utilizată ca sinonim pentru spider şi Index deşi acestea sunt doar componente separate care lucrează cu maşina.

·        TCP/IP = Un set de protocoale care asigură funcţionarea Internetului.

·        Telnet = Protocol care permite conectarea la un calculator şi lucrul pe acel calculator ca şi cum ar fi calculator local.

·        Upload = Acţiunea de transfer a unui fişier de pe calculatorul local pe un alt calculator prin intermediul Internetului. Operaţiune inversă lui download.

·        URL (Uniform Resource Locator) = Adresa unui document pe Internet. Cuprinde următoarele elemente: protocolul utilizat pentru transfer, adresa calculatorului gazdă, calea către document (directorul) şi numele fişierului.

·        User ID = Nume folosit de utilizator pentru a se identifica atunci când solicită accesul la un calculator sau un serviciu din reţea. Pentru obţinerea accesului este în general necesară şi tastarea unei  parole. Spre deosebire de parolă numele de utilizator poate fi făcut public.

·        USENET = Serviciu de ştiri în reţea bazat pe protocolul NNTP. Permite utilizatorilor să transmită şi să citească mesaje folosind o structură ierarhizată de subiecte.

·        WAN (Wide Area Network) = Reţea de calculatoare ce se întinde pe o zonă extinsă; reţea de reţele locale (LAN).

·        Web = Vezi WWW.

·        WWW (World Wide Web) = O tehnologie care foloseşte o combinaţie de hipertext şi multimedia pentru a permite accesul simplu la resursele Internet; ansamblul resurselor accesibile prin intermediul protocolului HTTP.

 

 

 


Această pagină a fost ultima oară modificată
la data de 
TOP
Ultimele noutati din site
Nistea's Page (home)
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
N-writers | Simone Weil | Ileana Mălăncioiu
Mari duhovnici | Media | Legăturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.