HOME -> Media -> Fenomenul Internet (cuprins)

                                               INTRODUCERE

 

 

 

"Dacă sufletul se va folosi bine de puterile sale şi potrivit cu scopul lui Dumnezeu, străbătând  înţelepţeşte lumea sensibilă prin raţiunile duhovniceşti din ea, va veni la Dumnezeu cu înţelegere; dar dacă se va folosi rău, privind lumea prezentă contrar raţiunii cuvenite, nu e greu de înţeles cum, căzând în patimi de necinste, va fi aruncat în viitor, după cuviinţă din slava dumnezeiască, luând ca osândă înfricoşată pentru veacuri nesfârşita înstrăinare de Dumnezeu."  

 (Sfântul Maxim Mărturisitorul)*

 

 

Unul dintre primele lucruri pe care le-am învăţat în cei 9 ani de Teologie a fost acela că Dumnezeu, fiind iubitor de oameni, se coboară la ei, se jertfeşte şi chiar moare pentru ei... am învăţat că lui Dumnezeu îi pasă de noi. După aceea am înţeles şi adevărurile care se subînţeleg din cel mai sus amintit şi care spun că El se “pliază” pe sufletul omului, de aceea, şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii erau atât de preocupaţi de viaţa de zi cu zi a credincioşilor. Întreaga lor operă şi viaţă, asemenea modelului lor suprem – Iisus Hristos- a fost una care a simţit suferinţele şi bucuriile oamenilor. Ei sunt cu adevărat modele de realism pentru noi, totdeauna au vorbit şi au scris mânaţi de dragostea lor pentru semeni, încercând să rezolve problemele sufleteşti ale contemporanilor lor.

De aceea cred eu, orice demers teologic trebuie să urmărească concretizarea adevărului revelat în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Teologii de azi ar trebui să caute să aducă adevărul revelat de Dumnezeu în concreteţea vieţii. Gândindu-mă la specificul vieţii omului contemporan am înţeles că un aspect esenţial al ei îl constituie dezvoltarea tehnologică. Omul contemporan caută să descopere tot mai multe unelte care să-i îmbunătăţească viaţa. Din păcate, utilizarea instrumentelor tehnologice are adesea urmări nefaste din perspectivă morală. La acest adevăr se referă cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Romani 1,25 referitor la oamenii “care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului”. Iar una dintre uneltele tehnologice care au revoluţionat cu adevărat viaţa omului contemporan este cea a computerului şi a lumii virtuale creată cu ajutorul lui.

Tristul adevăr despre idolatrizarea tehnologiei cred că se răsfrânge şi asupra noii tehnologii. În primele mele contacte cu Internetul nu am putut înţelege de ce mă fascina atât de mult. Abia după mai multă vreme mi-am dat seama de pericolul pe care îl poate reprezenta... lumea virtuală cerea parcă să o înlocuiască pe cea reală. Văzând ce influenţă are această tehnologie asupra mea m-am gândit că se impune o cercetare mai adâncă a ei şi a influenţelor pe care le poate avea asupra omului. De foarte mare ajutor în realizarea acestei lucrări mi-a fost experienţa navigării în lumea virtuală. Nimic nu poate face pe cineva să înţeleagă mai bine puternica influenţă a acestei tehnologii decât cel care a utilizat-o. De aceea, un prim atu folosit în realizarea cestei lucrări este însăşi experienţa utilizării Internetului.

Pe lângă experienţa şi cunoştinţele preluate de la specialiştii laici în acest domeniu am căutat să privesc utilizarea noii tehnologii în duhul Evangheliei şi al Sfinţilor Părinţi. Imaginea pe care am încercat să o creez este una de ansamblu, de o mare importanţă considerând că este realizarea unei paralele între viaţa în lumea virtuală cu posibilităţile ei şi cea în lumea reală. Central a fost, bineînţeles, evidenţierea aspectelor religioase care leagă cele două lumi.

Se cuvine să mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a luminat spre a înţelege toate adevărurile pe care le-am amintit în această lucrare. Mulţumirile pe care sufletul meu ar vrea să le aducă şi oamenilor care m-au ajutat nu sunt de ajuns. Întâi şi întâi ţin să-i mulţumesc domnului profesor Sebastian pentru sfătuiri, răbdare şi sprijin sufletesc. Le mulţumesc soţiei şi fetiţei mele pentru răbdarea şi înţelegerea lor.

De asemenea, prin sfaturi şi rugăciune m-a ajutat şi părintele Iulian Nistea, domnul George Căbaş, părintele Constantin Necula, domnişoara Iuliana, toţi prietenii şi colegii mei. Şi lor le mulţumesc din tot sufletul.

 *  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu adânci înţelesuri din sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie Telogul”, P.S.B. 80,Editura IBMBOR, Bucureşti, 1983, p.222


Această pagină a fost ultima oară modificată
la data de 
TOP
Ultimele noutati din site
Nistea's Page (home)
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
N-writers | Simone Weil | Ileana Mălăncioiu
Mari duhovnici | Media | Legăturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.