SCRISOARE DESCHISÃ CÃTRE CUVIOSII MONAHI SI CUVIOASELE MONAHII

 

"Cã luând crucea ai urmat Lui Hristos si lucrând ai învãtat sã nu se uite la trup cãci este trecãtor" (Troparul cuviosilor).

"Râvniti darurilor celor mai bune..." (I Cor. 12, 31)

 

PREA CUVIOSI PÃRINTI SI PREA CUVIOASE MAICI,

Pentru noi monahii, darul cel mai bun nu poate fi decât rugãciunea.

Dãruindu-ne în smerenie si cugetare adâncã, preocupati sã realizãm calitatea rugãciunii, vom dobândi de vom cere cu credintã de la Dumnezeu, precum zice Domnul Iisus: "Cereti si se va da; Bateti si se va deschide; Cãutati si veti afla" (Mat. 7, 7).

În acest scop de a dobândi calitatea rugãciunii, ni se mai recomandã sã fim uniti. Sã ne unim în acest gând toti iubitorii de evlavie crestinã. Evlavia fiind o virtute din cele 7 daruri ale Sfântului Duh, care ne uneste pe toti fii evlaviei. De se vor aduna doi sau trei laolaltã si vor cere ceva în Numele Meu, li se vor da lor, zice Domnul.

Ne-am propus sã organizãm pe plan bisericesc monahal si mirean cercuri culturale religioase în care sã promovãm practica rugãciunii inimii "isihasmul".

În scopul acesta P.C. Pãrinti duhovnici (mai vârstinici), propunem ca în jurul fiecãrui duhovnic cu mai multã experientã duhovniceascã sã se formeze un cerc cu nevointe isihaste, în scopul initierii în rugãciunea inimii.

Nu venim cu ceva nou, casi cum ar pleca de la noi, ci e ceva cunoscut la Cuviosii Pãrinti Orientali, care au pus bazele acestor nevointe, pe care le întâlnim si la Cuviosii Pãrinti Români. De exemplu:

1. Cuv. Gheorghe de la Mãnãstirea Cernica.

2. Cuv. Vasile de la Poiana Mãrului.

3. Cuv. Iosif de la Pestera Vorona.

4. Cuv. Teodora de la Sihla.

5. Cuv. Paisie de la Neamtu.

6. Cuv. Ioan Iacob de la Neamtu.

7. Prea Cucernicul Pãrinte Dumitru Stãniloae.

Multi dintre mireni care au suferit ani grei de temnitã comunistã. Un exemplu de trãire misticã poate fi dr. Vasile Voiculescu.

Nu excludem nici pe tineri în rândul cãrora i-am gãsit cu aceastã îndeletnicire.

Mai recent la sfârsitul anului 1945, în Mãnãstirea Antim a luat fiintã "Rugul Aprins", alcãtuit din monahi si intelectuali distinsi (profesori, scriitori, compozitori, pictori, studenti) având ca temã de discutie, îndeosebi isihasmul cu aplicarea practicã.

Cercul a fost desfiintat în 1950, multi dintre membrii sãi au fost condamnati la ani grei de detentie comunistã.

În scopul de a reactiva aceastã practicã, mã adresez prea cuviosilor monahi si prea cuvioaselor maici, care sunt doritori si râvnitori a vietii de evlavie crestinã ortodoxã si de practicã a rugãciunii inimii, sau vreau sã cunoascã si sã se initieze în acest exercitiu de rugãciune, trimit un exemplar, ca ghid de îndrumare pentru începãtori. Aceasta pentru a lua cunostintã si a trece la aplicarea practicã, luând ca bun tot ce e scris în acest ghid. (Fãrã comentarii, ca sã nu gresim). Acest articol a fost publicat în mai multe reviste bisericesti. Cã ce se întâmplã?

Toti gresim cã n-ascultãm de Duhovnic. Cã de obicei multi aleargã peste dealuri si peste vãi, ca sã gãseascã un duhovnic mai iscusit sã-i dea un sfat, dar nu ascultã nici de cei mari nici de cei mici.

Un lucru trebuie sã stim! Suntem ca o plantã agãtãtoare. Suntem fragili. Trebuie sã avem un tutore. Sã avem un duhovnic. Sã nu zicem cã nu e bun. Cã nu-i de aur sau de argint. Fie de fier, fie de lemn, e bun. Numai sã nu fie de papurã.

1. Motivãm aceastã Preocupare de a realiza calitatea rugãciunii.

2. Pentru ca sã combatem erorile ce le aduc în practica rugãciunii inimii maestrii magicieni si influente a religiilor orientale, budiste, hinduiste, spiritiste, practici yoghine, etc.

3. Ca sã informãm pe prea cuviosii monahi si cuvioasele maici din cuprinsul mãnãstirilor noastre, adevãrata nevointã isihastã.

4. Ca sã reactivãm practica nevointei isihaste care ne este recomandatã în Regulamentul Monahal art.21 (Noul Regulament).

5. Ca sã aducem si noi monahii si oamenii evlaviei mireni tineri si vârstnici o umilã ofrandã de multumire Domnului Iisus Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul nostru la anul jubiliar - mileniul doi - anul mântuirii.

Sã punem accentul pe anul jubiliar mileniul doi.

În misiunea de a propovãdui practica "Rugãciunea inimii" în toatã tara, am aprobarea Sfântului Sinod cu nr.7155/12 nov.1993 pe care o anexez la prezenta scrisoare, precum si pagina de îndrumare isihastã.

Iar ca Bibliografie cititi Filocalia nr.8 - Prea Cuviosi Români Isihasti. Astept rãspuns la aceastã comunicare si propuneri, sugestii de la P.C. Voastre. Cu smeritã plecãciune,

Cel mai mic între muritori,
Pãrintele Mina Dobzeu

Mãnãstirea "Sfintii Apostoli Petru si Pavel"
Str. M. Kogãlniceau Nr.19
Husi, jud. Vaslui, cod 6575


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | My Links

Copyright © 2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.