RECOMANDARE

 

Orice întâlnire cu Părintele Teofil se transformă într-un adevărat eveniment, Cuvioșia Sa adresându-se prin cicluri de conferințe nu numai tinerilor, ci tuturor acelora care simt nevoia înaintării pe cărările duhovnicești. Cunoscând aceasta, de fiecare dată când a venit la Timișoara chemat de frații din ASCOR, am asistat la expunerile sale găsindu-le extrem de folositoare. Mă gândeam chiar ce păcat este că nu ajung să le cunoască și alții când mai mulți "ascoriști" au transcris "cuvintele" Părintelui Teofil iar dânsul a avut bunul gând de a le oferi spre publicare. Am îmbrățișat din primul moment această inițiativă de natură să ducă la îmbogățirea spirituală a celor care vor ajunge să le citească.

Pe de-asupra mi s-a părut mai mult decât generoasă dorința Părintelui Teofil de a readuce în memoria celor de azi chipul și versurile unei maici unice în felul ei: Zorica Lațcu, purtând numele de călugărie Teodosia, care a trăit din plin tragedia mănăstirii "Vladimirești" unde a viețuit. Titlul însuși al volumului de față "Prescuri pentru cuminecături", e luat din poezia "Aluat" a maicii Teodosia. Deși a studiat filologia clasică nu Teologia, prin intermediul limbii grecești și latinești s-a apropiat de scrierile Sfinților Părinți, cu osebire Ioan Scăraru, devenind o îndrumătoare într-ale duhovniciei pentru oricine s-a apropiat de ea. Poate că o dată cu versurile ei reactualizate acum, se va găsi cineva care să inițieze tipărirea întregii opere poetice a regretatei Teodosia Lațcu și nu mai puțin a eventualelor traduceri și studii ce vor fi rămas de pe urma ei.

În totul însă "Prescuri pentru cuminecături" se constituie într-un mesaj de înaltă spiritualitate care se adaugă celui transmis prin "Gânduri bune pentru gânduri bune", carte apărută tot în editura Mitropoliei Banatului anul trecut. E și motivul care mă determină să recomand acest nou volum datorat Părintelui Teofil cu toată căldura tuturor doritorilor de slovă duhovnicească, asigurându-i că parcurgând prezentele pagini pot avea certitudinea cu privire la folosul sufletesc pe care îl vor dobândi.

 

NICOLAE
Mitropolitul Banatului


 
Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Pãrintele Teofil Pãrãian
Cuprins Prescuri pentru cuminecături
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.