Arta eclesialã si cuvântul eclesial

- compunere cu mãnusi -


 

Nu sunt iconograf, nu sunt pictor de icoane. Si, în câteva rânduri, am regretat-o. Îmi amintesc - si (pentru cã) nu voi uita - mai ales unul dintre ele.

Un prieten m-a rugat sã-i fac o predicã la Sfântul Nicolae. M-am apucat greu si cu groazã - pentru cã fugeam de predici, în general. Dar, dupã ce am recitit slujba sfântului din Minei, am fãcut, dintr-o rãsuflare, o fericitã predicã temeluitã exclusiv pe poezia liturgicã a zilei sfântului.

Nu e scopul acestor rânduri sã explic cum asta m-a vindecat de predicofobie.

Nu e, de asemeni, scopul acestor rânduri sã explic cum asta m-a intimizat cu sfântul (cu care aveam relatii - ce-i drept - cordiale., dar reci - vorba pãrintelui Steinhardt).

Iarãsi, nu e scopul acestor rânduri sã vorbesc despre socul pe care ti-l aplicã contactul cu Mineiul (studiat, nu doar lecturat).

Ci scopul acestor rânduri e sã spun cum în cuprinderea poeziei liturgice a sãrbãtorii sfântului se gãseste bogãtia (toatã bogãtia, as zice) artisticã si pnevmaticã a icoanei sale.

Asadar, am avut la finalul "compunerii" mele acea simtire de dincolo de simturi (gustare precisã) cã as putea - dac-as putea. - sã-i pictez icoana. (Si-mi era ciudã, cumplit de ciudã cã nu aveam darul acesta. Îmi era atât de ciudã, încât multã vreme m-am tot gândit dacã n-ar trebui poate sã-l cer de la Domnul. Mãrturisesc cã nu am fãcut-o.) Mai mult chiar, am realizat cã icoana lui în mine (icoanã care nu era nici în linii - pentru cã nu am talantul picturii - si nici în arãtare - pentru cã, nebun fiind pe eliniceste si smintit pe ebraiceste, nu sunt nebun si smintit si pe crestineste -, dar care era totusi în chip - iertati-mã!) era o icoanã unicã (si irepetabilã), pe care nu o mai vãzusem (sau, pentru scepticii ce-si zic: "Încã un mistic" - ceea ce si sunt -: ".pe care nu-mi amintesc sã o mai fi vãzut", ceea ce în fapt e acelasi lucru), desi nu era neasemãnãtoare (G G ¢ o m o i o t h V ) celorlalte icoane ale sale.

Nu mai am de dat alte explicatii. Ar mai trebui poate adãugat la acest tablou doar atât: certitudinea gustãrii prezentei lui.

¤

Cu aceastã compunere, misticã si neacademicã, n-am vrut altceva decât sã arunc specialistilor mãnusa:

Da, domnilor specialisti, se poate si trebuie tânjit a se picta si dincolo de model, si chiar fãrã model - pentru cã relatia cuvânt eclesial-artã eclesialã e plinitã de Duhul.

Sã nu fim pnevmatomahi, ca lumea.


Puneti comentariile Dvs la acest text, sau la problematica lui în FORUM-ul alãturat !

Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | Legãturile Dvs!

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.