Părinte

Ar trebui să-ți scriu “Cuvioase”, dar îți voi scrie când vei fi așa, dacă în zilele viitorului vei ajunge și “cuvios părinte”: Patericul l-ai citit și studiat; Sf. Isaac Sirul, Sf. Simeon Noul Teolog de asemenea. Filocalia iarăși.

Studiul e una - îl pot face toți. Acoperirea cu viața însă o pot face din când în când abia câte unii, unde și unde, câte unul într-o sută de ani.

N-ai avut parte de studiul, care odată era miezul și splendoarea Teologiei: Mistica, definită “știința îndumnezeirii omului”.

Nu-i destul să știi călugăria; trebuie să-i și înveți calea, să-ți deprinzi o fire nouă, fire de “fiu al lui Dumnezeu” între fii oamenilor.

Pentru asta trebuie valorificarea practică, progresivă a darurilor nașterii din nou de la Botez.

Ești tu un convertit? Îți trăiești tu viața în Hristos în care ești botezat, îmbrăcat în firea omului venit din Cer pentru mântuirea ta, care ești în lumea, care “toată” zace în rău?

Ai ajuns tu așa devreme ca vârstă, convingere și evidență a trăirii în Hristos, în atotprezența dogmatică a lui Dumnezeu, ca să reziști la ispitirile meșteșugite și uneori simple de tot, ale vicleanului vrăjmaș, care în atâtea prilejuri te-a dovedit slab?

Să știi că el nu se mulțumește cu biruințe mici și nebăgate în seamă de tine, ci-ți pregătește o neobservată slăbire a credinței și o revenire la modul “natural” al vieții, fără “exagerările” vieții mai presus de fire, sau supranaturale.

Ori tu tocmai viața cea mai presus de natură ești juruit să o dovedești reală și posibilă între ființele nepricepute între care ar fi să trăiești viața ta pământească.

Nu le lăsa să te îngrămădească cu dragostea lor, care mult mai are până să fie toată numai după Dumnezeu. Nu le lăsa să-ți intre în chilie; vorbește cu ele numai în biserică. De-ar fi cu putință nici să nu te vadă decât în biserică. Deci departe de tine amestecul în “partidele” lor pe absolut orice motive - “motive” ale vrajbei.

Tu ai slujba de a scoate în evidență și în planul întâi: darurile Botezului: persoana Domnului Hristos din temnița și bolnița fiecăreia dintre ele. Altă treabă e administrația și nu ține de tine. Față de slujba ta ideală, toate celelalte țin de spinii grijilor omului vechi.

Să faci cea mai netă distincție între aceste două vieți, întâi pentru tine. Căci și tu ști doar; dar nu o faci, până ce nu ești deplin și definitiv convertit al prezenței Domnului Hristos în propria ta temniță și puținătate de dragoste. Căci vezi câte iubește chiar și monahul pe lângă Domnul Hristos.

Câți nu se iubesc pe sine în contul Domnului Hristos? Sunt adică furați de la acela “un lucru trebuiește” spre câte altele, care toate dacă nu despart totul, dar slăbesc dragostea cea unică de Dumnezeu și așa sporește vicleanul cu dărâmarea poruncii lui Dumnezeu din tine.


* * *

În cazul când vei fi propus pentru Prislop, să știi că nu-i o treabă ușoară și simplă pentru un călugăr ca tine “simplu” și “ușor” întru toate ale unei căi mai presus de fire.

Toate vor trage de tine în jos, că n-au altă putere. Sunt pline de neștiință, de uitare și de nebăgare de seamă asupra minții și fără grijă de propria lor mântuire.

Nici una nu poate învăța războiul nevăzut și ca urmare nu progresează duhovnicește; nu le interesează parcă.

Deci dacă tu nu-ți vei vedea cu toată sinceritatea și seriozitatea de propria ta izbăvire din încercuirea vicleanului vrăjmaș, lovindu-l neîncetat cu rugăciunea neîncetată “Doamne Iisuse”, nu scapi teafăr și te poți trezi - Doamne ferește - căzând în păcat și scos din preoție.


* * *

Citește și toată atenția Filocalia toată, dar nu în fugă, ci adâncind în minte toate datele și tot duhul în care scriau din experiență (din lucrare), sfinții scriitori ai acestei dumnezeiești îndrumări. Nu vorbi mult și nu te împrăștia că pierzi adâncimea și dai în superficialitate.

Te știu neascultător, deși te lauzi cu nu știu ce ucenicie; dar numai ucenic nu mi te-ai dovedit de câte ori te-am rugat, câte bine știi.


Ca atare bănuiesc că vei păți multe necazuri și înfrângeri tocmai pentru că nu te pricepi să urmărești cele veșnice în locul celor vremelnice; nu prinde Adevărul putere de viață în viața ta, ci numai rele de care este plină lumea și locul unde, să zicem că vei fi. Ai grijă!


Ți-am spus odată să faci un prim exercițiu cu tine acolo: să nu râzi. E cel mai simplu exercițiu al unui om care vrea să înceapă calea “smeritei rugăciuni și atenți”!


Iată, îți dau această ascultare: să isprăvești cu râsul; deoarece acolo, cu râsul tău de toate tragi tu în jos și nu mai ești ce trebuie să fii. Iisus n-a fost văzut niciodată râzând în această lume care-l va răstigni. Verifică-te cât mai des cu Predica de pe Munte. Învaț-o, adâncește-o, trăiește-o, că după normele ei însetează, flămânzește “omul cel nou, cel venit din cer”, pe care-l ai în tine arvună a Împărăției lui Dumnezeu dinlăuntrul tău.


Ai aflat de la Sf. Simeon Noul Teolog că trebuie să fim conștienți de Iisus Hristos pe care-l avem în noi și care prinde toată viața și sensul vieții noastre pământești.


* * *

Ți-am scris câteva gânduri de sprijin că ești încă prunc intrat într-o slujbă și o cale care cere să fii “bărbat desăvârșit la plinirea vârstei lui Hristos”.Pr. Arsenie, Sinaia  1987-1988
   
11 oct. 1989

   

Lecțiile despre monahism sunt destul de bine scrise. Dar vezi nu au efect asupra lui, pentru că nu are preocuparea de viață și de moarte a acestei teme și pentru că nu se poate transpune răstignit pe cruce din scena “Veniți la Mine”.


Acestea sunt ultimele cuvinte ale Pr. Arsenie pentru Pr. Daniil


 


Puneti comentariile Dvs la aceste texte, sau la problematica acestor texte în FORUM-ul alãturat !Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mălăncioiu
Mari duhovnici | Legăturile Dvs!

Copyright © 2000-2002, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.


Orthodox LinkExchange