Omilia XX la II Corinteni

~ fragment (9,10 s.u.) ~

 

Asadar, primind noi un har atât de mare, sã ne silim sã arãtãm o virtute a vietii vrednicã de acesta si sã facem mare caz de milostenie. Iar acesta o vom putea [face] dacã fugim de necumpãtare, de betie, de îmbuibare. Cãci si mâncãrile si bãuturile le-a dat Dumnezeu nu pentru necumpãtare, ci pentru hranã. Fiind cã nu vinul face betia; dacã ar fi asa, toti ar trebui sã fie beti. „Însã, zice unu, nici mult [vin] n-ar trebui sã veteme." Vorbe de oameni beti. […] În loc sã zici: „De ce a pus Dumnezeu hotare [firii]? De ce nu merg toate la întâmplare?", spune: „De ce nu încetãm a ne îmbãta? De ce nu ne sãturãm odatã? De ce suntem oare mai fãrã de minte decât animalele?" Acestea trebuie sã le cercetãm între noi si glasul apostolic sã-l ascultãm si sã aflãm câte bunuri le mãrturiseste [corintenilor cã sunt] din milostenie si acel tezaur sã-l rãpim. Cãci si dispretuirea aceasta a bogãtiilor îi face [pe oameni] încercati, cum însusi [Apostolul] a zis, si îi pregãteste de slãvirea lui Dumnezeu si încãlzeste dragostea si îi face mãrinimosi si aseazã preoti sfinti, si încã cu o sfintenie ce poartã cu sine o mare rãsplatã.

Cãci cel milostiv nu se îmbracã cu vesmânt pânã în pãmânt, nici nu poartã împrejur clopotei, nici nu-si pune cununã, ci si-a suflecat haina filantropiei, care este mai sfânta decât vesmântul preotesc; s-a uns cu untdelemn, nu alcãtuit din materie sensibilã, ci [din una] cultivatã de Duhul; iar cununã are de la îndurãri. Cãci zice: „Pre cel ce te încununeazã cu milã si îndurãri." (Ps. 102,4) În loc sã poarte plãcuta cu numele lui Dumnezeu, se face el însusi egal cu Dumnezeu. Cum anume? „Fiti asemenea, zice, Tatãlui vostru care este în ceruri." (Matei 5,45) Voiesti sã vezi si jertfelnicul lui? Nu Veseleil l-a clãdit, si nici vreun altul, ci Dumnezeu însusi, nu din pietre ci din materie mai strãlucitoare decât cerul, din suflete cuvântãtoare. Însã preotul intrã în Sfânta Sfintelor [zici tu]. În cele [si] mai înfricosãtoare ti-e permis sã intri când jertfesti jertfa aceasta, unde nimeni nu e de fatã, unde nimeni altul nu vede, ci numai Tatãl tãu care te vede întru ascuns (Matei 6,6). ªi cum, zici, sã nu fiu vãzut, stând la jertfelnic în public? Apoi tocmai aceasta este minunea, cã atunci usile din mijloc si perdeaua cea de dinainte fãceau separarea [preotului], însã acum ti-e permis sã jertfesti în public ca în Sfânta Sfintelor, si aceasta încã mult mai înfricosãtor. Cãci, dacã nu faci aceasta spre a fi vãzut de oameni, chiar de-ar privi întreaga lume, nimeni nu vede, fiindcã ai fãcut asa [cum se cuvenea]. Cãci n-a zis [Hristos] doar „Nu faceti [milostenia voastrã] înaintea oamenilor" (Matei 6,1), ci a adãugat „spre a fi priviti de dânsii".

Acest jertfelnic este alcãtuit din însãsi mãdularele lui Hristos si trupul Stãpânului ti se face jertfelnic tie. Înfricoseazã-te de el: jertfesti cele sfinte în trupul Stãpânului. Acest jertfelnic e mai înfricosãtor si decât cel de acum [al altarului crestin], nu doar decât cel din Legea Veche. Dar nu vã tulburati. Acesta este minunat pentru jertfa pusã pe el, pe când acela, al celui milostiv, nu numai pentru jertfã, ci si pentru cã e alcãtuit din însãsi jertfa care îl face [minunat] pe acela. ªi iarãsi este minunat [cel de acum], cã din piatrã fiind dupã fire, devine sfânt fiindcã primeste trupul lui Hristos. Însã acela, fiindcã este însusi trupul lui Hristos. Asa încât mai înfricosãtor decât acesta [este] cel la care stai tu, mireanul. Oare în privinta asta îti mai pare ceva Aaron, sau cununa, sau clopoteii sau Sfânta Sfintelor? De ce sã mai facem vreo comparatie cu acel jertfelnic, când si comparat cu acesta [de acum] s-a arãtat atât de strãlucitor?

Tu însã cinstesti jertfelnicul acesta pentru cã primeste trupul lui Hristos, iar pe cel ce este însusi trupul lui Hristos îl dispretuiesti si când se ruineazã îl treci cu vederea. Acest jertfelnic l-ai putea vedea asezat pretutindeni, si pe ulicioare si în piete si [ai putea] jertfi în el în fiece orã. ªi precum stã preotul chemând Duhul, asa si tu chemi Duhul, însã nu cu glas ci cu fapte. Cãci nimic nu alimenteazã si aprinde într-atât focul Duhului ca acest untdelemn revãrsat din abundentã. Iar dacã vrei, încã, sã vezi ce devin cele depuse [ca jertfã] si acelea îti voi arãta. Asadar, cine este fumul, cine este buna mireasmã a jertfei acesteia? Slavã si multumire. ªi pânã unde se ridicã? Pânã la cer? Nicidecum, ci trece dincolo de cerul însusi si de cerul cerului si ajunge pânã în preajma tronului Împãratului. „Cãci rugãciunile tale, zice, si milosteniile tale s-au înãltat înaintea lui Dumnezeu." (Fapte 10,4) Buna mireasmã simtitã nici nu strãbate mult prin aer, însã cea a [jertfei] acesteia [a milosteniei] deschide boltile cerului. Tu taci, însã fapta strigã, si devine jertfã de laudã, nu de vitea ce se junghie, nici de piele ce se arde, ci de suflet duhovnicesc ce proaduce cele ale sale. Cãci mai bineprimitã este o asemenea jertfã decât orice filantropie. Asadar, când vezi vreun credincios sãrac, socoteste cã vezi jertfelnic. Când vezi vreun cersetor, nu doar sã nu-l dispretuiesti, ci sã te si înfricosezi, iar de vezi pe altul dispretuindu-l, opreste-l [pe acela], apãrã-l. Cãci numai astfel vei putea si tu însuti avea pe Dumnezeu milostiv si sã ajungi la bunãtãtile fãgãduite, la care fie sã ajungem noi toti, prin harul si filantropia Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care si împreunã cu Care se cuvine slava, stãpânirea si cinstea Tatãlui si Duhului Sfânt, acum si pururi si în vecii vecilor. Amin.

(Fragment din Omilia XX la 2 Corinteni (9,10 su). S-a revãzut – de catre Sebastian Moldovan, Facultatea de Teologie din Sibiu – trad. arh. Theodosie Ploesteanu în Comentariile sau Explicarea Epistolei II cãtrã Corintheni a celui întru sfinti pãrintelui nostru Ioan Chrisostom, Bucuresti, Socec, 1910, p. 244-248.)

 


Aceastã paginã a fost ultima oarã modificatã
la data de 
TOP
Nistea's Page
Meniu:
Me & Myself | Traduceri | Poeme | Eseuri
Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit
N-writers | Simone Weil | Ileana Mãlãncioiu
Mari duhovnici | My Links

Copyright © 2000-2001, Iulian Nistea.
This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.