Radu Trifon

CREŞTINISM   ŞI  GLOBALIZARE

 

OMUL  CONTEMPORAN ÎNTRE

PROGRESUL  DIGITAL  ŞI  DERIVA  MORALĂ

 

 

C U P R I N S

 

PREFAŢĂ

 

INTRODUCERE

 

I. OMENIREA ÎNTRE CREATIE, EXISTENTÃ SI MÂNTUIRE. OMUL SI LUMEA, SENS SI FINALITATE

  1. Sensul creaţiei

     1.1. Caracteristici ale creaţiei

     1.2. Aspecte antropologice ale creaţiei

  2. Omul, cunună a creaţiei. Finalitatea existenţei umane

     2.1. Starea primordială

     2.2. Păcatul strămoşilor, ratarea existenţei umane

     2.3. Finalitatea hristologică a existenţei umane

  3. Coordonata religios-morală a existenţei  înainte şi după Întrupare

     3.1. Denaturarea sensului iniţial al existenţei

     3.2. Noe şi împrăştierea neamurilor. Destinul neamurilor

     3.3. Refacerea condiţiei umane în Iisus Hristos

     3.4. Existenţa umană între Cincizecime şi Parusie

 

II. PREMISE ALE GLOBALIZÃRII. TRANSFORMAREA ISTORICàA IDEOLOGIILOR GLOBALISTE SI REFLECTAREA ACESTORA ÎN PLANUL RELIGIOS-MORAL

  1. Imperiile antichităţii

  2. Imperiul roman, primul model de globalizare a lumii

  3. Imperiul bizantin şi cultura creştină

  4. Marea schismă de la 1054. Disputa canonică Orient versus Occident

  5. Schismă şi revoluţie, religie şi sectă, neam şi naţiune

     5.1. Neam şi naţiune. Deturnarea naţionalismului

 6. Ideologia secolului XIX şi materializarea acesteia în secolul XX. Internaţionalismul şi anularea tradiţiilor religios-morale 

  7. În loc de concluzie preliminară: un scenariu posibil (şi foarte probabil)

 

 

III.GLOBALIZAREA SI IMPLICATIILE EI ÎN VIATA RELIGIOS-MORALA

  1. Globalizare, ştiinţă şi cunoaştere

  2. Globalizare şi religie

  3. Globalizare şi cultură

  4. Globalizare, eco-sociologie şi noua economie

      4.1. Societatea informaţională şi noua economie

      4.2. Internetul ca suport al globalizării. Implicaţii în viaţa religios-morală

      4.2.1. Scurt istoric, evoluţie, tendinţe

      4.2.2. Implicaţii morale ale Internetului

      4.2.3. Internet, între utilitate, necesitate şi dependenţă

  5. De la globalizarea cultural-tehnologică la cea economico-politică

  6. Viaţa religios-morală în contextul globalizării

     6.1. Implicaţii la nivelul conştiinţei

     6.2. Implicaţii la nivelul libertăţii şi responsabilităţii

     6.3. Între virtute şi păcat

  7. Dimensiunea ocultă a globalizării

     7.1. Despre teoria conspiraţiei

     7.2. Supremaţia tehno-financiară şi stăpânirea globală

 

IV. GLOBALIZARE SI ORTODOXIE

  1. Modul teandric şi universalitatea chemării ortodoxe

  2. Euharistie, Biserică şi misiune în lumea globală

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

  I. Izvoare

  II. Lucrări de specialitate

  III. Articole şi studii


Această pagină a fost ultima oară modificată
la data de 
TOP
Ultimele noutati din site
Nistea's Page (home)
Meniu:
About us | Traduceri | Poeme | Eseuri
 Spiritualitate | Patericul adnotat | Jurnal athonit 
N-writers | Simone Weil | Ileana Mălăncioiu
Mari duhovnici | Media | Legăturile Dvs!

Copyright © 2000-2004, Iulian Nistea.